WELCOME! HAVE A NICE DAY!

Tự giới thiệu
Chi tiết

Ngay từ khi được thành lập vào năm 1993, công ty Khai Trí đã tự giới thiệu mình như một công ty "luôn biết hướng đến việc tạo nên sự khác biệt" trong toàn bộ mọi hoạt động của mình.

Khách hàng
Chi tiết

Nội dung những cuốn sách, bộ sách, tủ sách... được chọn lọc kỹ nhằm cung cấp cho người đọc VN những kiến thức bổ ích, những kỹ năng sống thiết thực và cần thiết để sống cùng với một xã hội mở như xã hội VN trong một Thế Giới mở.

Việc làm
Chi tiết

Nếu có ý kiến hay thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: (84.8) 39292553, email: tuyendung@khaitri.org hoặc điền vào bên dưới.

Liên hệ
Chi tiết

Nếu có ý kiến hay thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: (84.8) 39292553, email: tuyendung@khaitri.org hoặc điền vào bên dưới.

Google