WELCOME! HAVE A NICE DAY!

Mô tả Công việc

- Trực tiếp làm việc với khách hàng để giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng và bán hàng qua điện thoại.

- Quản lý thường xuyên các khách hàng hiện tại.

- Báo cáo kết quả thực hiện và kinh doanh hàng tháng cho cho người quản lý trực tiếp theo qui định.

- Chính sách lương: Lương cơ bản + Hoa hồng bán hàng

 

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại.

- Đam mê về kinh doanh, có tính kiên trì và quyết tâm trong công việc.

- Có trách nhiệm với công việc và suy nghĩ tích cực.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

 

*Quyền lợi:

- Được đào tạo miễn phí qua các lớp kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp pro-sale trong thời gian làm việc (định kì hàng tháng).

- Được đào tạo soft skills theo định kì

- Được tiếp cận môi trường công nghệ thông tin làm việc chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến cao hơn theo đánh giá công việc

- Tham gia BHXH, và được hưởng các quyền lợi khác theo luật Lao động.

-------------------------------------------------------

* Hồ sơ bao gồm: CV và đơn xin việc

 

* Ứng viên vui lòng gửi thông tin về Email: tuyendung@khaitri.org

Mô tả Công việc

- Trực tiếp làm việc với khách hàng để giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng và bán hàng qua điện thoại.

- Quản lý thường xuyên các khách hàng hiện tại.

- Báo cáo kết quả thực hiện và kinh doanh hàng tháng cho cho người quản lý trực tiếp theo qui định.

- Chính sách lương: Lương cơ bản + Hoa hồng bán hàng

 

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại.

- Đam mê về kinh doanh, có tính kiên trì và quyết tâm trong công việc.

- Có trách nhiệm với công việc và suy nghĩ tích cực.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

 

*Quyền lợi:

- Được đào tạo miễn phí qua các lớp kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp pro-sale trong thời gian làm việc (định kì hàng tháng).

- Được đào tạo soft skills theo định kì

- Được tiếp cận môi trường công nghệ thông tin làm việc chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến cao hơn theo đánh giá công việc

- Tham gia BHXH, và được hưởng các quyền lợi khác theo luật Lao động.

-------------------------------------------------------

* Hồ sơ bao gồm: CV và đơn xin việc

 

* Ứng viên vui lòng gửi thông tin về Email: tuyendung@khaitri.org

Mô tả Công việc

- Trực tiếp làm việc với khách hàng để giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng và bán hàng qua điện thoại.

- Quản lý thường xuyên các khách hàng hiện tại.

- Báo cáo kết quả thực hiện và kinh doanh hàng tháng cho cho người quản lý trực tiếp theo qui định.

- Chính sách lương: Lương cơ bản + Hoa hồng bán hàng

 

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại.

- Đam mê về kinh doanh, có tính kiên trì và quyết tâm trong công việc.

- Có trách nhiệm với công việc và suy nghĩ tích cực.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

 

*Quyền lợi:

- Được đào tạo miễn phí qua các lớp kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp pro-sale trong thời gian làm việc (định kì hàng tháng).

- Được đào tạo soft skills theo định kì

- Được tiếp cận môi trường công nghệ thông tin làm việc chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến cao hơn theo đánh giá công việc

- Tham gia BHXH, và được hưởng các quyền lợi khác theo luật Lao động.

-------------------------------------------------------

* Hồ sơ bao gồm: CV và đơn xin việc

 

* Ứng viên vui lòng gửi thông tin về Email: tuyendung@khaitri.org

Mô tả Công việc

- Trực tiếp làm việc với khách hàng để giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng và bán hàng qua điện thoại.

- Quản lý thường xuyên các khách hàng hiện tại.

- Báo cáo kết quả thực hiện và kinh doanh hàng tháng cho cho người quản lý trực tiếp theo qui định.

- Chính sách lương: Lương cơ bản + Hoa hồng bán hàng

 

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại.

- Đam mê về kinh doanh, có tính kiên trì và quyết tâm trong công việc.

- Có trách nhiệm với công việc và suy nghĩ tích cực.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

 

*Quyền lợi:

- Được đào tạo miễn phí qua các lớp kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp pro-sale trong thời gian làm việc (định kì hàng tháng).

- Được đào tạo soft skills theo định kì

- Được tiếp cận môi trường công nghệ thông tin làm việc chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến cao hơn theo đánh giá công việc

- Tham gia BHXH, và được hưởng các quyền lợi khác theo luật Lao động.

-------------------------------------------------------

* Hồ sơ bao gồm: CV và đơn xin việc

 

* Ứng viên vui lòng gửi thông tin về Email: tuyendung@khaitri.org

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có ý kiến hay thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: (84.8) 39292553, email: tuyendung@khaitri.org hoặc điền vào bên dưới.

Google